Nadštandardná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na mechanické poškodenie autofólie napr. zaškriabnutím. Dĺžka trvania je maximálne 3 roky od aplikácie autofólií. Po skončení sa služba nedá dokúpiť ani nijako predĺžiť. Zákazník ma právo uplatniť si záruku len raz počas doby jej trvania a to len na jednom zo zadných okien alebo na sklách vo dverách. Zákazníkovi nebudú účtovane žiadné ďalšie poplatky.

Bežná záruka:

Dĺžka trvania je max. 10 rokov. Počas tejto doby fólia nesmie nijak výrazne zmeniť svoje vlastnosti. Napr. popraskať, zmeniť farbu, svojvoľne sa odlepiť alebo výrazne vyblednúť. V takom prípade ma zákazník právo na výmenu takejto fólie bez ďalšieho doplatku.